Framtidens Möjligheter
”Vi måste tro på framtidens möjligheter”

Ibland kan det vara bra med ett par friska ögon i en till synes låst situation. Curt Lewrén, som driver Framtidens Möjligheter, arbetar som senior adviser åt kommuner och näringsliv och samspelet dem emellan.
I ett kontor på Smedsgränd i Uppsala sitter Curt Lewrén. Han driver ett företag med det optimistiska namnet Framtidens Möjligheter.
– Vi befinner oss i ett skifte, förklarar Curt, där de beprövade sätten inte längre fungerar. Jag hjälper företag att se framtida möjligheter. Möjligheter till förändring finns alltid om man är beredd att se dem.
Som ett exempel nämner Curt Strömstad kommun som år 2001 fick utnämningen ”Årets Kommun”.
– I mitten av 90-talet försvann många jobb i Strömstad när två stora företag flyttade sin verksamhet till en annan ort. Hela staden höll på att dö, berättar Curt.
Men då gick det lokala näringslivet och kommunen ihop och utarbetade en handlingsplan med utgångspunkt från den aktuella situationen. Näringslivet och kommunen samarbetade på ett effektivt och prestigelöst sätt som gagnade alla inblandade parter. De största vinnarna i detta projekt blev befolkningen i Strömstad.

Fortlöpande process
När man arbetar med den typen av projekt som Framtidens Möjligheter är inblandade i är det viktigt att förstå processen.
Samarbetet ska präglas av visionär anda, jämlikhet och respekt och inte av prestige. Nuläge, omvärldsorientering med dialog om möjligheter, framtidsbild, handlingsstrategi. Dessa är de steg Curt arbetar efter, och de fungerar i alla situationer.
– Nulägesanalysen är viktig, menar Curt. Man måste veta var man befinner sig nu för att hitta fram till målet.

Framtidens Möjligheter

Bransch:
Detalj / Tjänster

Telefon: 018-146033
Fax: 018-146034


Email:
curt.framtidensmojligheter@kommunrating.se

Adress:
Framtidens Möjligheter
Smedsgränd 2a
75320 Uppsala

| 13 SENASTE FÖRETAGEN